Installatie van de TiGER FiRE

1.
De Sokkel

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

2.
De vuurschaal

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

3.
De bakplaat

Plaats de bakplaat, met als bovenkant de aanduiding TOP, op de vuurschaal.

Plaats de bakplaat, met als bovenkant de aanduiding TOP, op de vuurschaal.

4.
Het positioneren

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.