Installatie van de TiGER FiRE

1

De Sokkel

Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond, rekening houdend met hittegevoelige of brandbare oppervlakken en voorwerpen. U kunt onder de sokkel een passende TiGER FiRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrukken van de sokkel.

2

De vuurschaal

Plaats de vuurschaal op de sokkel. Bij sommige modellen dient eerst de meegeleverde level ring op de sokkel geplaatst worden.

3

De bakplaat

Plaats de bakplaat, met als bovenkant de aanduiding TOP, op de vuurschaal. 

4

Het positioneren

Plaats de bakplaat waterpas door de vuurschaal te kantelen.

We are everywhere

Geniet het hele jaar door van een heerlijke barbecue, omringd met de mensen die je lief hebt.

Tiger fire - djesper 004

Klaar voor gebruik

Maak een klein vuur van eik & beuk door dit in een piramidevormte plaatsen. Voeg geleidelijk aan grotere blokken hout toe aan de piramide. Zorg ervoor dat u grote houtblokken in tweeën splijt.Zo zal het hout sneller ontbranden en ontstaat er minder rook.Tijdens het opwarmen kunt u de bakplaat reinigen met de spatel eneen keukenhanddoek. Zo wrijft u bij het eerste gebruik de oude olie weg. Mocht er eventueel minimale roest aanwezig zijn, dan kunt u dit verwijderen door gebruik van staalwol of een staalborstel.

Als kookolie kunt u het best kiezen voor een plantaardige olie zoals olijfolie of arachideolie. Deze zijn bestand tegen hogere temperaturen. Besprenkel hiermee de bakplaat tot deze voldoende gevoed is. Het gebruik van een oliekan in RVS is hierbij aangewezen.

Wanneer uw TiGER FiRE is opgewarmd na 15 tot 30 minuten zal u zien dat de overtollige kookvloeistoffen zich vanzelf naar het vuur begeven en opbranden. Dit effect komt door het licht doorbuigen in het midden van de bakplaat. In het midden bereikt de bakplaat een kooktemperatuur variërend van 200°C tot 350°C, afhankelijk van de hoeveelheid hout die wordt toegevoegd aan de vuurschaal.

Na Gebruik

Laat het vuur vanzelf doven of leg nog enkele houtblokken op het vuur.

De TiGER FiRE leent zich perfect tot sfeervolle terrasverwarmer voor gezellige en warme avonden.

Onderhoud & Opslag

De TiGER FiRE op zich vereist een gering onderhoud. Enkel debakplaat dient steeds voorzien te zijn van een mooie en volledigdekkende laag olie.

Wanneer men de TiGER FiRE lange tijd niet gebruikt is het tensterkste aangeven om het bijpassende deksel te gebruiken.Dit beschermt de bakplaat tegen vocht en voorkomt corrosie.

Tevens zorgt het ervoor dat eventuele asresten van vorig gebruik niet nat kunnen worden.Gebruikt u het deksel niet, dan dient u de bakplaat regelmatig met olie te behandelen of haalt u deze van de vuurschaal om vervolgens op een droge plaats op te bergen.

Veiligheids-waarschuwing

Tijdens gebruik wordt het toestel zeer warm. Na het doven van het vuur zal deze nog lang warm blijven. Degene die het toestel bedient, dient er dus voor te zorgen dat personen in de buurt het toestel niet aanraken als die heet is.

Het toestel is voorzien om hout, houtskool of kokosbriketten te stoken. Het is verboden om elke andere vorm van brandstoffen te gebruiken. Zorg ervoor dat de as is afgekoeld alvorens deze wordt verwijderd.

Afstand van aanspraakelijkheid

Het juiste en veilige gebruik van dit product is de verantwoordelijkheid van de koper en de gebruiker.

De koper aanvaardt dat noch de fabrikant, noch diens distributeur, medewerkers of vrijwilligers die op vaste, tijdelijke of incidentele basis werkzaam zijn aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door incorrect gebruik van dit product.