Maintenance of the TiGER FiRE

Maintenance

The TiGER FiRE itself requires little maintenance. Only the baking plate always needs to be provided with a nice and completely covering layer of oil.

When the TiGER FiRE has not been used for a long time, it is strongly advised to use the matching cover. This protects the baking plate from moisture and prevents corrosion. It also ensures that any ash residue from previous use cannot get wet. 

If you do not use the cover, you should treat the baking plate regularly with oil or remove it from the fire bowl and then store it in a dry place to avoid possible corrosion.

Veiligheids-waarschuwing

Tijdens gebruik wordt het toestel zeer warm. Na het doven van het vuur zal deze nog lang warm blijven. Degene die het toestel bedient, dient er dus voor te zorgen dat personen in de buurt het toestel niet aanraken als die heet is.

Het toestel is voorzien om hout, houtskool of kokosbriketten te stoken. Het is verboden om elke andere vorm van brandstoffen te gebruiken. Zorg ervoor dat de as is afgekoeld alvorens deze wordt verwijderd.

Afstand van aanspraakelijkheid

Het juiste en veilige gebruik van dit product is de verantwoordelijkheid van de koper en de gebruiker.

De koper aanvaardt dat noch de fabrikant, noch diens distributeur, medewerkers of vrijwilligers die op vaste, tijdelijke of incidentele basis werkzaam zijn aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door incorrect gebruik van dit product.

We are everywhere

Enjoy a delicious barbecue all year round, surrounded by the people you love.